Thursday, July 17, 2008

Mom and Depression

kiL shay fe eldeniya yet3wth elaa el 9e7aa ma et3wath ..
omy eLghaLiyaa bdt her new chemo treatment mn 3 weeks O eLa3raath
nfs ma ehyaa ma tghyer shay eLfrg eLwa7eed enaa hatha eLchemo a5af
mn eLi gblaa ..

Lakin eLyoum shft shay thani .. 6OoOL eLyoum omy 7azenaa ma
tbtsm ! !!
faj2a mn don ay moqdmaat asm3haa tgOoL :

Omy: ya aLaah Ya rb eshfeeni , Ya aLaah Yaa ALaah , aaaaaaaaah aaaaaah .. ((b9ot 7zeen O ka2nhaa tbchy))

Fskra: Yumaa 7bebty shfeech ??

Omy: t3bt ya bnty t3bt..

Fskra: yumaa thekray alah mako eLaa eL3afiya enshalah..

5aLty: 3Lamch ya Om sLiman ma feech eLa eL3afiya enshalah .. kiL shay yero7 enshalah

Fskra: yumaa met`thayga..

Omy: (( eLdmo3 fe 3yonhaa ma nzLt )) ee ya bnty t3bt omch t3bana ..

Fskra: yuma gomay 9alay athn eLmghrb O egray quran tehdeen enshalah mako shay walah La t7ateen yaL ghaLiya..

Omy: (( O dmo3ha tnzL bghazara)) ana t3bana wayed o feni thejaa mLeet bnyti mLeet Li metaa 3Laa haL 7aaL ya rb tfkni mn haL mrth ya rb tshfeni La shafi eLaa 2nt..Ya rb er7mni eb r7mtk ya ar7m eLra7meen Ya shafee ya mo3afee ya alah .. 5afef 3lay ya r7man ya r7eem ..

Fskra: ((dmo3ha tnzL La eradi)) yaLaa 7bebty gomaay yumaa .. O enshaLah ma 3Lich eLa eL3afiya..

5aLty: om sliman thekray rbch O entay tkonin eb 5er o 9e7aa enshaLah.
tmr 3linaa ayaam 93baa 7etaa eni a3br or aktb shno e7sasee or 7etaa anqL e7sas omy ! or ay a7d thani bs ma Linaa eLaa eLr7maan yr7mnaa o y9brnaa..
O sam7oni ma 3ndi Arabic keyboard ;(

To be continued ..

Tuesday, July 8, 2008

Light of hope..http://gulf.salmiya.net/songs/rashed/ram/rashed83.ramAlaa Ya ma6waLo 9bry athog eLmr mn kasa aLa ya km gesa dahri 3Lay o kam gesaw nasa ..


klmaat hathy el eghniya omi t7bhaa wayed .. omy b6b3ha ma t7b el 7zn lakin e7sas 3ndaha 3ali o raqeqaa o 9abooraa eb nfs el wagt o et7mL wayed O Laa eee waLa Laaa kiLsh ..

shfna el Dr. Ibrahim O ya zena mn Dr 3La fkraa ehwa a9laa libnani Laken 3ayesh fe amreka o jnseta amrekiya bs thahab hal ensaan..

GaLinaa ena eL wrm eL 7mdeLah ystjeb 7g eL3Laaj .. o ena 9ghr eb 1/2 Cm bs!!

Lakin eL 7mdeLah 3La kiL 7aL O amaaL mawjood O ahm shay eL eemaan bktbt alah sb7ana ..

eL Dr ghayr laha eL chemo o 7a6 laha no3 thani mn eL chemo o lazem ta5thaa kiL sboo3 ..

Omy aLah e6weL eb 3mrha o yeshafeehaa 5ft wayed O bdt tetsa2L Lish eL taghyeer ? shno eLi 5aLa EL dr yghyr Laha eL 3Laaj O ya b3d ro7y ya ymaa tes2L eL dr..


Omy: Dr ana 3ndi so2aL ..Dr Ibrahim: TefathaLay ya 7ajah ..Omy: ( b9ot feh no3 mn eL traded o eL 5oof mn eL nteja ) Lesh ya Dr a5th eL 3Laj keL sbo3 ana at3b ya dr ?!Dr Ibrahim: ( ybtsm ebtsama kbera nab3a 3n theqa benfs ) La ya 7ajah hatha eL 3Laaj ahyn bkteer .. o natejto fa3ala aktr.Omy: ( b9ot om 7nona o dm3t`ha b3enha ma nzLt ) ALah yeft7haa fe wayhk wen ma troo7 aLah yewafgk ya wLdi aLah yewas3haa 3Lik O y5LiLk 3yayLik enshaLah O y5lik Lihom aLAh ye6mnk o eyasr lik amrk.


Abdulaziz o5oy ehwaa no5thana shayLnaa sheeL fe haL ghrbaa atshrf eni agoL ana a5taa 3ziz Lo bktb 3naa ma a5L9 ymkn y5oni eL t3beer fe 7obah ya zen 3bdaL3ziz o ya zen rzantaa o 7obah o 5ofah 3Linaa ..


3bdal3ziz: Dr. Ibrahim I have a question for you ..


Dr. Ibrahim: eeh TefazaL es2L ya 3bdal3ziz


3bdal3ziz: Dr shno eLi 5Lak tghyer eL 3Laj O enk tshofa ehwa eL 3Laaj eL afthaL Laha ?


Dr. Ibrahim: ( ybtsm ebtsama kbera o yrd eb kiL theqa ) eL 5brah ya 3bdeL3ziz eL 5brah 20 senaa o ana fe hatha eL mJaL ..


5aLty agrb eLnas 7g omy ehya 5alty eLwa7eda ehya omna eL thaniyaa we9Lt besaLama m3 O5Oy eL 3ood ..5aLoni awaL akLmkom 3n 5aLty eL ghaLiyaa..


ya zenha o ya zen sewalfhaa m3 omy taLi eLeeL :P eL sewLif eL 5atharaa ma t6L3 eLaa ethaa tb67ow 3La eL frsh o g3dow yesolfon 3n ayaam gbL weLaa
3n eL a7dath eLi 9art fe eL 3ayLaa ben fatra o eL thaniyaa bs 7safa ma anam weyahm eb nfs eL dar :P 6atni sewaLif wayd :P


3ad o5oy eL 3ood ehwa kilnaa nsmeh yba Le2na eb 7sbt oboy alah yer7maah 93baa ashr7 Likom gLb haL ensan O 7obah 7gnaa ehwa eL oboo O ehwa
eL o5oo ehwaa 9oraa LiL aboo eL mthaLi eLi yedaree o y5af 3La kiL eLi
m3aah 7saas Le a5r drajaa O eb nfs eL wgt RajOL eb kiL ma fe haL kLma mn m3naa ehwaa rooo7 eL beet O eLmkaan ehwa noor dnytnaa ehwaa eLsnd 7g omy


waaLa 3ad ethaa tejabLow eL 9b7 3La eL ryoog O g3dow yesolfon ehw o omy ehwaa yg3d ye9af9ef laha eb ha 7achy eLzeen O 9ar chethy O 7a6ow chethy fe eL tv O ymaa 7bebety o ymaa 3mry O ehyaa fachaa eL kashraaa teth7k m3aah o hat ya chaay o sewaLif 3sa rby ma y7rmnaa mnhom enshaLah


amaa 3aaad o5oy eLi akbr mni eb 3 years hathaa 3en eL seee7 hathaa a7md O sb7ana aLaah kiL a7md 6yb O kiLa mbtsm 7etaa lo z3Lan ye7awel yebtsm Linaa 7eta o ehwa yet2Lm O ethaa 9ar mawqef jdaama 3awar glbaa teshofon wayhaa yn39r o ybol3 eb rejaa o 3wenataa tglb 7mr ..

a7md eL gLb eL 9afy a7md eL shreef oboy r7mt alah 3lih ysmeeh a7mdaani 5yali o romancy le ab3d eL 7dood .. tshofoona ga3d ya yteth7k m3 rb3aa weLaa yetsm3 eb aghaani fyrooz ymot 3La shay esma fyrooz :P


ana aL7een gtlikom 9fat`hom eL zenaa 6b3n kil ensaan feeh 3yoob m7d kamiL bs yaykom eL7chy fee eLpostat eLyayaa ;p..


omemty 5tht eL chemo eL ydeeed O msecheenaa yegeesoon thagh6haa mrtf3 mn eL 5r3aa t7aaaaty haL chemo eL yded .. o 5tht hal chemo O akmL Likom sh9ar 3lihaa m3 eL new CHEMO !!!To be continued...Friday, July 4, 2008

Living with Cancer


mrt el ayaam 3lina b6e2aa eLsa3a kant eb shahar .. omy 5tht el chemotherapy o bdt t3ani mn el ekt2ab eb 6b3ha ma teshki ! bs kan wathe7 3liha el ekt2ab fe awqat tdm3 3enha etha sm3t ay 9ot mn ahlna fe el q8 o fe awqat ymr youm kamel mn gher ma tbtsm o ma takel shay ela fruit or shewayt akil 3shan t3esh mo akthr !


93ba el 3esha m3 el chemo .. o eli a93b enk mo fe dertk ! wdk t6l3 o tro7 bs e7sas enk mreth kan yethb7ha el e7sas enha btmot kan yeksr feha kil nbth fe el 7yat !


7yat`ha 9art m3doma bensba 7g`ha ma tshof shay thani gher enha mretha eb mrth momeet !


omy eli kant el bsma ma tfarg`ha o eli el kil ytmna yejtm3 feha o yesolif m3aha ! 9art isolated ! o ma tbe 7eta tshof nfs`ha fe el mnthra !


ma wedha teshof sh3rha eli bda ye6ee7 mn el chemo ..


7awlna nbyn laha ena shaklha 7elo bs e7sas`ha enha mretha 5laha tnsa enha 7elwa .. ma gamt teshof nfs`ha jamela ..


bda lon bshrt`ha y9er sha7eb ! 6agha 3liha el lon el a9fr 3la bshrt`ha .. ana ashof mrtha el cancer ka2nhom ashba7 tmshy !


o fe awal el ayam lima kna nro7 el cancer center kna neshofhom eb shkil ghreb ma tewaq3na ena 7al omi mn 7alhom !


meta trj3 el bsma 7g omy meta trj3 97t`ha o meta yerj3 sh3rha o meta nrj3 7g 7yatna el 6be3iya .. meta ya yma meta ..


To be continued ..